Popis produktu

Předmětem zakázky bylo balkonové zábradlí, zabradlí na schodiště, plot a dvířka k prostoru pro popelnice k rodinnému domu.

Balkonové zábradlí je svařované z jeklů o rozměru 40x20mm a 20x20mm. Zábradlí tvoří esteticky sladěný komplet se zábradlím na terase, venkovním schodišti, plotu a dvířkům a jeho vzhled byl navržen architektem. Na celou realizaci se spotřebovalo přes 500 metrů jeklu 20×20. Veškeré komponenty zábradlí jsou nejprve žárově zinkovány pro zajištění maximální životnosti a následně ještě lakovány práškovým lakem pro dosažení vysoké estetické hodnoty.

Sloupky zábradlí jsou kotveny pomocí ocelových rozpěrných hmoždinek a chemické malty. Spoje jednotlivých polí zábradlí jsou řešení závitovými tyčemi a kloboukovými matkami tak, aby spoje byly co nejméně rušivé.