Technologie žárového zinkování (není totéž co galvanické zinkování) spočívá v tom, že celý ošetřovaný díl je potopen do nádoby s roztaveným zinkem. Délka této nádoby je až sedm metrů a hloubka více než dva metry. Díky tekutosti zinku a chemicko fyzikálním vlastnostem zinku a železa pronikají molekuly zinku mezi molekuly železa. Tento děj se nazývá difuze. V praxi to znamená, že na rozdíl od lakovaného povrchu, kdy je ochranná vrstva pouze „přilepená“ na povrchu předmětu, je u pozinkovaného předmětu vrstva zinku „vsáknuta“ do jeho povrchu. Pokud dojde k mechanickému poškození vrchní vrstvy, ocel je nadále chráněna a nekoroduje. Při žárovém pozinkování navíc protéká tekutý zinek i uvnitř profilu a chrání jej tak proti případné korozi z důvodu kondenzace vody. Životnost zinkového povrchu je v závislosti na okolních podmínkách více než deset let.